پرتاب بطری و سنگ به سمت برانکو پس از شکست الاهلی مقابل الوحده (فیلم)