وزیر کشور به وزارت صنعت: در نظام توزیع نگرانی‌هایی وجود دارد/ بازار را مدیریت کنید