سکانس لحظه تحویل سال نو در فیلم "کمال الملک" علی حاتمی (فیلم)