در سینما رسانه (پردیس ملت) فیلم مستند “نت‌های مسی یک رویا” و 3 فیلم داستانی “دیدن این فیلم جرم است!” ، “23 نفر” و “پالتو شتری” نمایش داده شد.